Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lag din egen login-side


Av: Øyvind A. Isaksen

Ofte ønsker man å kunne bestemme hvem som skal ha tilgang til en webside, eller så har man kanskje ønske om personliggjøring. Løsningen kan være å lage en bruker-login, og det er dette denne artikkelen omhandler.Vi vil trenge 3 filer:
- En med login-formen, altså ren html-side med textfelt ol. (her: login.asp)
- En script-fil som utfører/prosesserer selve login'en. (her: $login.asp)
- En fil som forteller brukeren om han/hun er logget inn eller ikke. (her: status.asp)


----- Login.asp: -----

Denne filen sender informasjonen fra formen til filen som prosesserer dataene, $login.asp.

<form action="$login.asp" method="post" name="frmLogin">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
       <td>Brukernavn:</td>
       <td><input type="text" name="txtBrukernavn" size="20"></td>
</tr>
<tr>
       <td>Passord:</td>
       <td><input type="password" name="txtPassord" size="20"></td>
</tr>
<tr>
       <td colspan="2"><input type="submit" value="Logg inn"></td>
</tr>
</table>
</form>


----- $Login.asp -----

Denne filen mottar informasjonen fra Login.asp, og prosesserer denne:

<%
'connection-string SQL-server:
ConnString = "Provider=SQLOLEDB; Data Source=SERVERNAVN; Database=DATABASENAVN; UID=BRUKERNAVN; PWD=PASSORD;"

'connection-string Access:
ConnString = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & Server.MapPath("Database.mdb") & ";"


brukernavn=Request.Form("txtBrukernavn")
passord=Request.Form("txtPassord")

SQL = "Select brukernavn,passord from tblBruker"

set rsLogin = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
       rsLogin.Open sql,connstring
       
              do until rsLogin.EOF
                     dbBrukernavn = rsLogin.Fields("brukernavn")
                     dbPassord = rsLogin.Fields("passord")
                     
                            'Hvis både brukernavn og passord stemmer:
                            if (brukernavn = dbBrukernavn) AND (passord = dbPassord) then
                                   Session.timeout = "480"
                                   session("login") = "ok"
                            end if
                     
                     rsLogin.MoveNext
                     
              loop
              
       rsLogin.Close
       
set rsLogin = nothing


'Redirecter bruker
Response.Redirect("status.asp")
%>


----- status.asp -----

Denne fila sjekker kun om brukeren har en sessionvariabel med navn "login" og veridien "ok".

<%
if session("login") = "ok" then
       Response.Write("Du er logget inn!")
else
       'Bruker er ikke logget inn, og sendes til login.asp.
       Response.Redirect("login.asp")
end if
%>


----- På andre sider -----

På de sidene du ønsker at en bruker må være logget inn for å få tilgang, legg følgende kode i toppen av hver side:

<%
if session("login") <> "ok" then response.redirect("login.asp")
%>

Er ikke brukeren logget inn vil han/hun sendes til login-siden!

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11435930.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker