Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av Arrays i ASP


Av: Øyvind A. Isaksen

Denne artikkelen beskriver hvordan Arrays kan benyttes i flere sammenhenger. Arrays, UBound, LBound, Split, Multidimensjonale Arrays og Dynamsike Arrays, Redim og Preserve blir omtalt her.ASP Arrays

Arrays er variabler som kan bestå av flere verdier. De er brukt til å lagre serier med "relatert" informasjon. Et array starter med verdien

"0".

<%
'Deklarerer Array variabelen
Dim myArray(6)

myArray(0)="spurs"
myArray(1)="celtic"
myArray(2)="ipswich"
myArray(3)="liverpool"
myArray(4)="man utd"
myArray(5)="ac milan"
myArray(6)="juventus"

'løkke som skriver ut verdiene av arrayet
For i=0 to 6
response.write myArray(i) & "<br>"
Next
%>

Output:

spurs
celtic
ipswich
liverpool
man utd
ac milan
juventus

--------------------

Man kan også definere verdiene i mindre arrays på denne måten:

<%
Dim myArray
myArray = Array("spurs","celtic","ipswich","brazil")
%>

Vi looper gjennom arrayet og printer ut verdiene av hvert element:

<%
Dim myArray
myArray = Array("spurs","celtic","ipswich","brazil")
For i=0 to 3
response.write myArray(i) & "<br>"
Next     'move on to the next value of i
%>-------------------
3 nyttige funksjoner ifm Arrays er UBound, LBound og Split funksjonene.
-------------------


UBOUND: Returnerer det høyeste elementet i et array.

Eksempel:
<%
Dim myArray
myArray(0)="spurs"
myArray(1)="celtic"
myArray(2)="ipswich"
myArray(3)="brazil"
highest_element=UBound(myArray)
response.write highest_element
%>

Output: 3LBOUND: Returnerer det laveste elementet i et array.

Eksempel:
<%
Dim myArray(3)
myArray(0)="spurs"
myArray(1)="celtic"
myArray(2)="ipswich"
myArray(3)="brazil"
lowest_element=LBound(myArray)
response.write lowest_element
%>

Output: 0SPLIT: brukes til å splitte opp en string med tekst i et array.

Eksempel:
<%
Dim MyString, MyArray
MyString = "cigarettes,alcohol,sex,football"
MyArray = Split(MyString,",") 'Her splitter på på komma
%>

Resultatet blir et array mad navn MyArray med 4 elementer.
MyArray(0) = "cigarettes"
MyArray(1) = "alcohol"
MyArray(2) = "sex"
MyArray(3) = "football"


Her looper vi igjennom arrayet og printer ut hvert element:
<%
Dim MyString, MyArray
MyString = "cigarettes,alcohol,sex,football"
MyArray = Split(MyString,",")
For i=0 to UBound(MyArray) 'the UBound function returns 3
response.write myArray(i) & "<br>"
Next 'move on to the next value of i
%>-------------------
Multi-dimensional Arrays
-------------------

Eksempelvis kan myArray(2,3) bestå av 3 kolonner og 4 rader i en tabell.

<%
Dim myArray(2,3)
'myArray(col,row)
myArray(0,0) = "toyota"
myArray(1,0) = "white"
myArray(2,0) = "22.000"
myArray(0,1) = "ford"
myArray(1,1) = "blue"
myArray(2,1) = "12.500"
myArray(0,2) = "porshe"
myArray(1,2) = "red"
myArray(2,2) = "50.000"
myArray(0,3) = "bmw"
myArray(1,3) = "yellow"
myArray(2,3) = "26.000"
%>

Slik kan vi generere en tabell på grunnlag av arrays:

<%
Response.Write "<table border='0'>"
Response.Write "<tr><td>Row</td><td>Car</td>"
Response.Write "<td>Color</td><td>Cost</td></tr>"
'In our code below you'll notice UBound(myArray,2).
' The 2 is an optional parameter, it identifies which
'dimension of the array you want to find the highest element of.
'In this case 2 signifies the rows dimension
'1 is the default and would apply to the columns
'the highest element in the row column in this case is 3
'so we could look on our loopcounter going from 0 to 3 i.e. For i=0 to 3
'ArrayDimension defaults to 1, so if you are checking a 1 dimensional array or
'you want to check the first dimension you can leave this out.
For i = 0 to UBound(myArray,2)
Response.Write "<tr><td>" & i & "</td>"
Response.Write "<td>" & myArray(0,i) & "</td>"
Response.Write "<td>" & myArray(1,i) & "</td>"
Response.Write "<td>" & myArray(2,i) & "</td></tr>"
Next
Response.Write "</table>"
%>


Output:

Row     Car          Color          Cost
0       toyota       white          22.000
1       ford         blue           12.500
2       porshe       red            50.000
3       bmw          yellow         26.000-------------------
Dynamiske Arrays
-------------------

Dynamiske Arrays er når du ikke vet hvor mange forekomster et array vil komme til å bestå av.

<%
Dim myArray()
%>

Hvis en bruker legegr feks 3 ting i sin handlekurv kan du resize'e arrayet med REDIM:

<%
Dim myShopCartArray()
Redim myShopCartArray(2) 'remember zero based index
%>

Putter brukeren enda en ting i handlekurven må resize'e igjen, for ikke å miste informasjonen som allerede er i arrayet må du bruke

PRESERVE:

<%
Dim myShopCartArray()

Redim myShopCartArray(2) 'remember zero based index
Redim PRESERVE myShopCartArray(3)
%>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11351995.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker