Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


IsDate, DateSerial, DateADD, DateDiff, DatePart


Av: Øyvind A. Isaksen

Det kan være veldig "tricky" å regne på datoer. I ASP finner det flere innebygde funksjoner som tar seg av denne biten, og her skal vi se på noen av dem: IsDate, DateSerial, DateADD, DateDiff, DatePartIsDate()

Denne funkjsonen sjekker om f.eks innholdet av en variabel er en gyldig dato. Funkjsonen returnerer TRUE eller FALSE.

Eks:

minDato = 10/02/2002

if isdate(minDato) then
response.write("Gyldig dato")
else
response.write("Ikke dato")
end if


-------------------------------------------------------


DateSerial()

Returnerer datoen for et spesiellt år, måned og dag.

Eks:

Response.write(DateSerial(1996,2,3)
returnerer: 2/3/1996

Response..write(DateSerial(1990-20,9-2,1-1))
returnerer: 6/30/1970


-------------------------------------------------------


DateAdd()

Returnerer en dato etter hvilket tidsintervall har blitt addert.

Syntax:
DateAdd(interval,number,date)

Interval:
yyyy - Year
q - Quarter
m - Month
y - Day of year
d - Day
w - Weekday
ww - Week of year
h - Hour
n - Minute
s - Second

Eks1:
Skal her legge til en måned på datoen 31 januar 2000:
Response.write(DateAdd("m",1,"31-Jan-00"))
Resultat: 2/29/2000

Eks2:
Skal her trekke fra en måned på datoen 31 januar 2000:
Response.write(DateAdd("m",-1,"31-Jan-01"))
Resultat: 12/31/2000


-------------------------------------------------------


DateDiff()

Her sjekkes differansen mellom 2 datoer.

Syntax:
DateDiff(interval,date1,date2)

Interval:
yyyy - Year
q - Quarter
m - Month
y - Day of year
d - Day
w - Weekday
ww - Week of year
h - Hour
n - Minute
s - Second

Eks:
Skal finne ut hvor gammel du er i antall dager.

Fodselsdag = 01/02/1975 Dato for når du er født
Response.write(dateDiff("d",fodselsdag,now()))


-------------------------------------------------------


DatePart()

Denne funksjonen returnerer en spesifikk del av en dato.

Syntax:
DatePart(interval,date)

Interval:
yyyy - Year
q - Quarter
m - Month
y - Day of year
d - Day
w - Weekday
ww - Week of year
h - Hour
n - Minute
s - Second

Eks:
Skal her skrive ut kun hvilken månedsdag det er.

Dag = 24/09/2002
Response.write(datePart("d",Dag))
Resultat: 24

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282329.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker