Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Dynamisk generere tabell med 4 kolonner og X antall rader

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden genererer en tabell dynamisk med 4 kolonner og så mange rader som det er behov for utifra antall records i databasen. Hvis du trenger noe annet enn 4 kolonner, bytt ut 4 med en variabel og 3 med variabelen minus 1. Vi benytter Mod Funksjonen som returnerer det resterende når ett tall blir trukket fra et annet. Feks. =MOD(4,3) returnerer 1.

<table>

<%
set rsArtikkel = server.CreateObject("adodb.recordset")
rsArtikkel.Open SQL,connstring

i = 0
do until rsArtikkel.EOF

dbImage = rsArtikkel.fields("image")
If i Mod 4 = 0 Then
Response.Write "<tr>"
End If
Response.Write "<td>"
Response.Write("<img src="""&dbImage&""" border=""0"">")
Response.Write "</td>"

If i Mod 4 = 3 Then
Response.Write "</tr>"
End If
i = i + 1
rsArtikkel.MoveNext
Loop

'Needed if number of records is not of the form n*4
For j = (i Mod 4) To 3
Response.Write "<td>&nbsp;</td>"
Next
If i Mod 4 <> 0 Then
Response.Write "</tr>"
End If


rsArtikkel.Close
set rsArtikkel = nothing

%>

</table>------------------------
Andre metoder
------------------------


Metode 2:

i = 0
do until rsArt.EOF
If i Mod 4 = 0 Then
Response.Write "<tr>"
End If
Response.Write "<td>" & RsArt(ColumnName) & "</td>"
If i Mod 4 = 3 Then
Response.Write "</tr>"
End If
i = i + 1
rsArt.MoveNext
Loop
'Needed if number of records is not of the form n*4
For j = (i Mod 4) To 3
Response.Write "<td>&nbsp;</td>"
Next
If i Mod 4 <> 0 Then
Response.Write "</tr>"
End IfMetode 3:

<table>
<%
Const COLUMNS = 4
Dim i : i = 0

Do While Not rs.EOF
If i Mod COLUMNS = 0 Then Response.Write " <tr>" & vbCrLf
Response.Write " <td>" & rs(0) & "</td>" & vbCrLf
If i Mod COLUMNS = COLUMNS - 1 Then Response.Write " </tr>" & vbCrLf
i = i + 1
rs.MoveNext
Loop''fill in some empty tds with &nbsp; if needed
If i Mod COLUMNS <> 0 Then
For j = 1 To COLUMNS - (i Mod COLUMNS)
Response.Write " <td>&nbsp;</td>" & vbCrLf
Next
Response.Write " </tr>"
End If
%>
</table>


Metode 4, bruk av arrays:

a=rsArt.GetRows()
' as the array is 0-indexed,
' your fields and records start at 0
' a(0,0)=field1,record1
' a(1,0)=field2,record1
' a(0,1)=field1,record2 etc.

Now you can traverse the array the normal way using For-Next and UBound:

Response.Write("<TABLE>")
for n=0 to UBound(a,2) ' because your array is 2-dimensional
' and records are stored i the second
' dimension (fields in the first)
Response.Write("<TR>")
Response.Write("<TD>" & a(0,n) & "</TD>"
Response.Write("<TD>" & a(1,n) & "</TD>"
...
Response.Write("</TR>")
Next
Response.Write("</TABLE>")

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14100742.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker