Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Koble til og vise data fra SQL-server

av Øyvind A. Isaksen
 
Her lager vi en egen fil som jeg kaller Connection.asp. I denne fila har vi kodet inn SQLen direkte for å vise hvordan utvalget gjøres på en enkel måte. I eksempelet vises hvordan koden for å koble til og hente ut data fra en SQL-database kan se ut.

<%
dim Kobling, Utvalg, mittObjekt

Kobling = "Provider=SQLOLEDB; Data Source=NavnPåServer; Database=NavnPåDatabase; UID=BrukernavnPåDatabase; PWD=PassordPåDatabase;"
Utvalg= "Select * from tabellnavn"

set mittObjekt = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
mittObjekt.Open Utvalg,Kobling

do while Not mittObjekt.EOF
Response.Write(mittObjekt.Fields("NavnPåKolonne"))
mittObjekt.MoveNext
Loop

mittObjekt.Close
set mittObjekt=nothing
%>


For å vise dataen, skriv følgende på den siden du vil vise frem innholdet av databasen:

<!--#include file="scripts/connection.asp"-->


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282145.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker