Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage en funksjon som formaterer innholdet i en label

av Øyvind A. Isaksen
 
Koden i dette eksempelet gjør om alle små t-er til store T-er (liten "t" til stor "T") ved hjelp av funksjonen "formatering" som ligger i Code Behind fila.

------------------------------------------------------
I label.aspx-fila:
------------------------------------------------------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="label.aspx.vb" Inherits="kursdag1.label1"%>

<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:Label id="lblTest" runat="server">Test</asp:Label>
</form>
</body>


------------------------------------------------------
I label.aspx.vb-fila: (Code behind)
------------------------------------------------------

Public Class label1
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents lblTest As System.Web.UI.WebControls.Label

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.lblTest.Text = formatering("Dette er en test")
End Sub

Function formatering(ByVal innVerdi As String) As String
Dim tmp As String
tmp = innVerdi.Replace("t", "T")
Return tmp
End Function
End Class

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14174221.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker