Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Forklaring på bruk av NameSpaces, med eksempler

av Øyvind A. Isaksen
 
Her kommer forklaring på bruk av NameSpaces med nyttige eksempler. NameSpaces er viktig å bruke for å feks strukturere dine funksjoner i et prosjekt.

Vi har 2 filer med funksjoner:

-TallFunksjoner.vb
-TekstFunksjoner.vb

---------------------------
TEKSTFUNKSJONER.VB:
---------------------------

Namespace funksjoner.tekst

Public Class tekstfunksjoner

Friend Shared Function StoreBokstaver(ByVal varTekst As String) As String
Return UCase(varTekst)
End Function

Friend Shared Function SmaaBokstaver(ByVal varTekst As String) As String
Return LCase(varTekst)
End Function

End Class

End Namespace


---------------------------
TALLFUNKSJONER.VB:
---------------------------

Namespace funksjoner.tall

Public Class tallfunksjoner

Friend Shared Function moms(ByVal varTall As Integer) As Integer
Return varTall * 1.25
End Function

End Class

End NamespaceI fila NameSpace_test.aspx bruker vi NameSpaces slik:


<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="NameSpace_test.aspx.vb" Inherits="kursdag2.NameSpace_test"%>
<HTML>
<body>

<form id="Form1" method="post" runat="server">

<asp:TextBox id="txtTekst" runat="server"></asp:TextBox>&nbsp;
<asp:Button id="btnStore" runat="server" Text="Store bokstaver"></asp:Button>&nbsp;
<asp:Button id="btnSmaa" runat="server" Text="Små bokstaver"></asp:Button></P>

<asp:TextBox id="txtMoms" runat="server"></asp:TextBox>&nbsp;
<asp:Button id="btnMoms" runat="server" Text="Vis med mva"></asp:Button>&nbsp;
<asp:RegularExpressionValidator id="sjekkTall" ValidationExpression="[0-9]+" ControlToValidate="txtMoms" runat="server" ErrorMessage="Må være tallverdi, heltall" Display="Dynamic"></asp:RegularExpressionValidator>
<asp:RequiredFieldValidator id="sjekkInnhold" ControlToValidate="txtMoms" runat="server" ErrorMessage="Må fylles ut" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator></P>

</form>

</body>
</HTML>
Dette er Code Behind fila "NameSpace_test.aspx.vb" som til slutt benytter namespaces:

Public Class NameSpace_test
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents btnStore As System.Web.UI.WebControls.Button
Protected WithEvents btnSmaa As System.Web.UI.WebControls.Button
Protected WithEvents txtMoms As System.Web.UI.WebControls.TextBox
Protected WithEvents btnMoms As System.Web.UI.WebControls.Button
Protected WithEvents sjekkTall As System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator
Protected WithEvents sjekkInnhold As System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator

Private Sub btnStore_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStore.Click
Me.txtTekst.Text = funksjoner.tekst.tekstfunksjoner.StoreBokstaver(Me.txtTekst.Text)
End Sub

Private Sub btnSmaa_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSmaa.Click
Me.txtTekst.Text = funksjoner.tekst.tekstfunksjoner.SmaaBokstaver(Me.txtTekst.Text)
End Sub

Private Sub btnMoms_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMoms.Click
Me.txtMoms.Text = funksjoner.tall.tallfunksjoner.moms(Me.txtMoms.Text)
End Sub
End Class


-------------------------------------------------------------------------------
Se også dette eksempelet og bruken av NameSpace og Inherits
-------------------------------------------------------------------------------

http://www.ondotnet.com/pub/a/dotnet/2004/12/06/asp2aspnet_pt3.html


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12900081.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker