Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Slik lager du en datareader; leser fra database og skriver ut resulatet

av Øyvind A. Isaksen
 
En datareader egner seg å bruke når du kun feks ønsker å vise en enkel tabell med data fra en database. Eksempelet under henter ut alle kategorier i en tabell med navn Categories.

-----------------------------------------
Dette er fila datagrid_kategorier.aspx.vb:
-----------------------------------------

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
HentKategorier()
End Sub


Private Sub HentKategorier()

Dim SQL As String = "select CategoryID,CategoryName,Description from Categories"
Dim conn As New SqlConnection("server=localhost;database=nortdwind;uid=brukernavn;pwd=passord;")
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)

cmd.Connection.Open()

Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
Me.dgKategorier.DataSource = dr
Me.dgKategorier.DataBind()

cmd.Connection.Close()

End Sub

---------------------------------------
Dette er fila datagrid_kategorier.aspx:
---------------------------------------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="DataGrid_Kategorier.aspx.vb" Inherits="kursdag2.DataGrid_Kategorier"%>
<HTML>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:DataGrid id="dgKategorier" runat="server"></asp:DataGrid>
</form>
</body>
</HTML>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282292.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker