Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lagre post i database, og returnerer IDen som ble generert

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne subrutinen legger inn en post i databasen og returnerer IDen som ble generert, vha ExecuteScalar og @@IDENTITY.

Vi viser også et eksempel som benytter Stored Procedure og SCOPE_IDENTITY til samme oppgave.

Private Sub btnKnapp_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnKnapp.Click
Dim SQL As String = "INSERT INTO tblCategories (catName,parent,custID) VALUES (@catName,@parent,@custID);" & _
"SELECT catID FROM tblCategories WHERE catID = @@IDENTITY"

Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)

Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)
Dim parameter1 As New SqlParameter("@catName", Me.txtKategori.Text)
Dim parameter2 As New SqlParameter("@parent", Request.QueryString("catID"))
Dim parameter3 As New SqlParameter("@custID", variables.CustID)
cmd.Parameters.Add(parameter1)
cmd.Parameters.Add(parameter2)
cmd.Parameters.Add(parameter3)

cmd.Connection.Open()
Dim NyCatID As Integer = cmd.ExecuteScalar()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()

Response.Redirect("/CMS/categories/edit.aspx?catID=" & NyCatID)

End Sub
------------------------------------
Nytt eksempel, Stored Procedure
------------------------------------


CREATE PROCEDURE spSaveProject
(
@title varchar(512),
@ingress varchar(8000),
@body varchar(8000)
)
AS
insert into tblProject (title,ingress,body) values (@title,@ingress,@body)

select scope_identity()
GOUtdrag av kode som returnerer ID i variabelen "savedArtID":

cmd.Connection.Open()
Dim savedArtID As String = cmd.ExecuteScalar
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()

Response.Redirect("show.aspx?projectID=" & savedArtID)


----------------------------------------------
Nytt eksempel, Stored Procedure og DAL
----------------------------------------------


set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo].[spGuestbook_insert2]
(
@heading varchar(128),
@message varchar(2000),
@entryID int output
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
insert into tblGuestbook (heading,[message]) values (@heading,@message)
set @entryID = scope_Identity()
ENDPublic Function addFunction(ByVal entry As Entry) As Entry
'Denne returnerer objectet MED ID etter at det er lagt inn i databasen
'Slipper på denne måten å koble til databasen på nytt for å hente ut
'info som ble lagret!
Dim conn As New Database.Connection("ConnString")
conn.Parameters.Add("@entryID", DBNull.Value, ParameterDirection.Output, SqlDbType.Int, 4)
conn.Parameters.Add("@heading", entry.Heading, ParameterDirection.Input, SqlDbType.VarChar, 128)
conn.Parameters.Add("@message", entry.Message, ParameterDirection.Input, SqlDbType.VarChar, 2000)
conn.ExecuteNonQuery("spGuestbook_insert2")
entry._ID = CInt(conn.Parameters.Read("@entryID"))
conn.Dispose()
Return entry
End Function

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11176288.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker