Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Legge inn data med eller uten bruk av Stored Procedure i ASP.NET

av Øyvind A. Isaksen
 
Det er flere fordeler ved å bruke Stored Procedures når man kommuniserer med databasen. Denne artikkelen viser hvordan du i ASP.NET legger inn data i SQL Server ved bruk av nettopp en Stored Procedure. Eksempelet viser også hvordan du utfører nøyaktig samme operasjon UTEN bruk av Stored Procedure.

-----------------------------------------
1. Lag en registreringsform (register.aspx)
-----------------------------------------

<asp:textbox id="txtFname" runat="server" Width="100%"></asp:textbox>
<asp:textbox id="txtLname" runat="server" Width="100%"></asp:textbox>
<asp:button id="btnRegister" runat="server" Text="Lagre"></asp:button>-----------------------------------------
2a. Lagre bruker ved bruk av Stored Procedure
-----------------------------------------

'I SQL-Server, lag Stored Procedure:

CREATE PROCEDURE spLagrePerson
(
@fname varchar(64),
@lname varchar(64)
)
as
insert into tblEmployee (fname,lname) values (@fname,@lname)
GO'Utfør handlingen code behind (register.aspx.vb)

Private Sub btnRegister_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRegister.Click
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand("spLagrePerson", conn)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

'METODE 1 (Fornavn)
Dim parameter1 As New SqlParameter("@fname", Data.SqlDbType.VarChar, 64)
parameter1.Value = Me.txtFname.Text
cmd.Parameters.Add(parameter1)

'METODE 2 (Etternavn)
cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@lname", Data.SqlDbType.VarChar, 64))
cmd.Parameters("@lname").Value = Me.txtLname.Text

cmd.Connection.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
Response.Redirect("register.aspx?reg=ok")
End Sub


-----------------------------------------
2b. Lagre bruker uten bruk av Stored Procedure
-----------------------------------------

'Utfør handlingen code behind (register.aspx.vb)

Private Sub btnRegister_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRegister.Click
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Sim SQL as string = "insert into tblEmployee (fname,lname) values (@fname,@lname)"
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)

Dim parameter1 As New SqlParameter("@fname", Me.txtFname.Text)
cmd.Parameters.Add(parameter1)

Dim parameter2 As New SqlParameter("@lname", Me.txtLname.Text)
cmd.Parameters.Add(parameter2)

cmd.Connection.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
Response.Redirect("register.aspx?reg=ok")
End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10368367.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker