Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Fylle dropdown med og uten bruk av stored procedure

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette er et eksempel på hvordan man kan fylle en dropdown med data. Det vises 2 måter å gjøre dette på; med eller uten bruk av stored procedures.

---------------------------
ASPX-fila
---------------------------

<asp:dropdownlist id="drpStatus" runat="server"></asp:dropdownlist>-----------------------------------
ASPX.VB-fila uten Stored procedure
-----------------------------------

Private Sub getStatus(ByVal inputCustID)
Dim sql As String = "select statusID,content,complete from tblStatus where active='1' and custID=@custID"
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand(sql, conn)

Dim parameter1 As New SqlParameter("@custID", inputCustID)
cmd.Parameters.Add(parameter1)

cmd.Connection.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
Me.drpStatus.DataSource = dr
Me.drpStatus.DataTextField = "content"
Me.drpStatus.DataValueField = "statusID"
Me.drpStatus.DataBind()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
End Sub


-----------------------------------
ASPX.VB-fila med Stored procedure
-----------------------------------

Private Sub getStatus_StoredProcedure(ByVal inputCustID)
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand("spShowType", conn)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

'METODE 1:
Dim parameter1 As New SqlParameter("@custID", Data.SqlDbType.SmallInt)
parameter1.Value = inputCustID
cmd.Parameters.Add(parameter1)

'METODE 2:
'cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@custID", Data.SqlDbType.SmallInt))
'cmd.Parameters("@custID").Value = inputCustID

cmd.Connection.Open()
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
Me.drpStatus.DataSource = dr
Me.drpStatus.DataTextField = "content"
Me.drpStatus.DataValueField = "statusID"
Me.drpStatus.DataBind()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14100834.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker