Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Enkel filopplaster i asp.net

av Øyvind A. Isaksen
 
Det er meget enkelt å lage en filopplaster i ASP.NET. Frameworket inneholder en egen filopplaster-klasse som gjør at man ved hjelp at svært lite kode kan lagre filer på serveren. Eksempelet viser også hvordan man får tak i informasjon som feks filnav, størrelse, type ol om fila som ble lastet opp.

----------------------------------
Upload.aspx
----------------------------------

<form id="frmUpload" method="post" encType="multipart/form-data" runat="server">
Velg fil: <INPUT id="MyFile" type="file" size="40" name="MyFile" RunAt="Server"><br>
<INPUT id="Submit1" type="submit" value="Last opp" name="Submit1" RunAt="Server" OnServerclick="Upload_Click"><br><br>

Filnavn: <asp:label id="lblFilename" RunAt="Server"></asp:label><br>
Filtype: <asp:label id="lblFiletype" RunAt="Server"></asp:label><br>
Filstørrelse: <asp:label id="lblFilesize" RunAt="Server"></asp:label>bytes<br>

<asp:label id="lblImageInfo" style="COLOR: red" RunAt="Server"></asp:label><br>
<asp:label id="lblFolderInfo" style="COLOR: red" RunAt="Server"></asp:label>
</form>


----------------------------------
Upload.aspx.vb (code behind)
----------------------------------

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim MyPath, MyName As String
' Display the names in C:\ that represent directories.

MyPath = "C:\ServerFolder" ' Set the path.
MyName = Dir(MyPath, vbDirectory) ' Retrieve the first entry.

If MyName = "" Then ' The folder is not there & to be created
MkDir("C:\ServerFolder\") 'Folder created
Me.lblFolderInfo.Text = "A Folder (C:\ServerFolder) is created at the Page_Load"
End If

End Sub

Sub Upload_Click(ByVal Sender As Object, ByVal e As EventArgs)

' Display properties of the uploaded file
Me.lblFilename.Text = MyFile.PostedFile.FileName
Me.lblFiletype.Text = MyFile.PostedFile.ContentType
Me.lblFilesize.Text = MyFile.PostedFile.ContentLength

' Hele adressen og filnavn til fila på klienten
Dim strFileName As String = MyFile.PostedFile.FileName

' Kun filnavnet
Dim c As String = System.IO.Path.GetFileName(strFileName)

' Lagrer
Try
MyFile.PostedFile.SaveAs("C:\ServerFolder\" + c)
'Alternativt: MyFile.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath(varFilePath & c))
Me.lblImageInfo.Text = "Fila " & c & " ble lastet opp"
Catch Exp As Exception
Me.lblImageInfo.Text = "En feil oppstod, sjekk fila!"
Me.lblFolderInfo.Visible = False
End Try
End Sub

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10410757.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker