Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kjøre javascript server-side, oppdatere en fil fra en annen fil

av Øyvind A. Isaksen
 
I ASP.NET har man mulighet til å kjøre javascript på serversiden. I dette eksempelet viser vi informasjon i en annen fil avhengig av input til javascriptet som ligger i den første fila. I Fil A laster vi opp et bilde, i fil B skal dette bildet vises i en <ASP:Image> -kontroll ETTER at bildet er ferdig lastet opp. Bildet vises uten at fila må oppdateres!

-------------------------------------------
Code behind: Fila som laster opp et bilde
-------------------------------------------

Sub Upload_Click(ByVal Sender As Object, ByVal e As EventArgs)

Dim varFilePath As String = "/filmappe/"

'Filnavn
Dim c As String = System.IO.Path.GetFileName(strFileName)

'lagrer bilde på server
Try
MyFile.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath(varFilePath & c))
Catch Exp As Exception
Me.lblImageInfo.Text = "En feil oppstod!"
Me.lblFolderInfo.Visible = False
End Try

'Javascript som oppdaterer ASP:Image kontrollen "img1":
Page.RegisterClientScriptBlock("showimage1", _
"<script type=""text/javascript"">" & vbCrLf & _
" window.opener.document.getElementById(""img1"").src = """ & varFilePath & c & """;" & vbCrLf & _
"</script>")

End Sub


-------------------------------------------
Fila som viser bildet som ble lastet opp
-------------------------------------------

<asp:image id="img1" Visible="true" runat="server"></asp:image>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14100735.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker