Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage WebService

av Øyvind A. Isaksen
 
Her er et enkelt eksempel på hvordan man lager en WebService i ASP.NET (2.0)

-------------------------------------------------------
Lag en ny fil med etternavn .ASMX (her: service.asmx)
-------------------------------------------------------

<%@ WebService Language="vb" CodeBehind="~/App_Code/Service.vb" Class="Service" %>
Imports System.Web.Services
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration


Public Class Service

Private Function WriteText(ByVal inputText)
Return inputText
End Function

'webservice metode 1
<WebMethod()> Public Function StorLiten(ByVal inputSize As Integer)
If inputSize = "1" Then
Return WriteText(UCase("Stor tekst"))
Else
Return WriteText(UCase("liten tekst"))
End If
End Function

'webservice metode 2
<WebMethod()> Public Function Test()
Return WriteText("Dette er en test")
End Function

End Class

--------------------------
Bruke webservice'n
--------------------------

Høyreklikk på prosjektet ditt, velg "Add Web Reference". Skriv inn URL'en til der webservicen ligger (feks lokalt: http://localhost/webservice/Service.asmx).


Lag en vanlig aspx fil, bind en label til webtjenesten:


Partial Class test
Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim consumerWebService As localhost.Service
consumerWebService = New localhost.Service
Me.lblTest.Text = consumerWebService.Test
Me.lblTest.DataBind()
End Sub
End Class


For mer detajert info:
http://aspnet.4guysfromrolla.com/articles/062602-1.aspx

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282162.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker