Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av Array og ReDim Preserve

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan du ved hjelp av Array og ReDim Preserve kan sende ut mail til mange brukere. AddRecipient byttes ut med brukeren som skal motta mailen, dette gjøres ved å hente ut mailadressen fra en database. Hvordan dette gjøres finner du også på www.webressurs.no.

Function SendMail(mittArray)
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
JMail.ServerAddress = "[Server-adresse]"
JMail.Sender = "main@mail.no"
JMail.AddRecipient "mottager@mail.no"

for i=1 to Ubound(recArray) step 1
JMail.AddRecipientBCC mittArray(i)
next

JMail.Subject = "Mail-tittel"
JMail.Body = "Innhold i mailen"
JMail.Priority = 1
JMail.Execute
End Function


set rsPerson = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsPerson.Open SQL,Conn
do while not rsPerson.EOF
ReDim Preserve mittArray(i)
mittArray(i) = Trim(rsPerson("email"))
rsPerson.movenext
i = i + 1
loop
rsPerson.Close
set rsPerson= nothing


call SendMail(mittArray)WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14020696.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker