Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Dynamisk SQL i en Stored Procedure

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan man dynamisk kan bygge opp en Stored Procedure. Er input parameteren "@private" er True skal vi ha med Where statementet "and employeeID=@employeeID". Er "@private" False skal ikke dette statementet være med.

------------------------------
Utgangspunkt
------------------------------
ALTER PROCEDURE [dbo].[spShowNotes]

(
@private bit,
@employeeID smallint,
@custID smallint
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
select title,body,regdate,status from tblNote
where private=@private and active=1 and employeeID=@employeeID and custID=@custID
order by noteID desc
END------------------------------
Metode 1
------------------------------
ALTER PROCEDURE [dbo].[spShowNotes]

(
@private bit,
@employeeID smallint,
@custID smallint
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
select title,body,regdate,status from tblNote
where private=@private
and active=1
and ( @private = 'false' OR employeeID=@employeeID )
and custID=@custID
order by noteID desc
END------------------------------
Metode 2
------------------------------
ALTER PROCEDURE [dbo].[spShowNotes]

(
@private bit,
@employeeID smallint,
@custID smallint
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

Declare @SQL as Varchar(200)

if @private = false
Set @SQL = 'select title,body,regdate,status from tblNote where private= false and active=1 and employeeID=' + Cast(@employeeID as Varchar(10)) + ' and custID= ' + Cast(@custID as VArchar(10)) + ' order by noteID desc'
Else
Set @SQL = 'select title,body,regdate,status from tblNote where private= true and active=1 and custID= ' + Cast(@custID as VArchar(10)) + ' order by noteID desc'

Exec(@sql)

END

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12550451.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker