Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (570)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Legge inn dato riktig vhja av ParseExact, eller DateFormat dmy i databasen

av Øyvind A. Isaksen
 
Første kodeeksempelet viser hvordan du kan hente datoen fra et tekstfelt (dd.mm.yyyy) og lagre det i databasen. Dette vil feile om du prøver å gjøre det direkte (String was not recognized as a valid DateTime), men ved å bruke ParseExact løses problemet! Eksempel to viser hvordan man kan gjøre jobben direkte i databasen (stored procedure) vjha Dateformat dmy.

------------------------------------------------------------------------
Bruke ParseExact i aspx.vb fila
------------------------------------------------------------------------

Private Sub saveProject()
Dim conn As New SqlConnection(variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand("spSaveProject", conn)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@payDate", Data.SqlDbType.SmallDateTime))
cmd.Parameters("@payDate").Value = DateTime.ParseExact(Me.txtPaydate.Text.ToString, "dd.MM.yyyy", Nothing)

.
.
.

cmd.Connection.Open()
Dim savedArtID As String = cmd.ExecuteScalar
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
End sub------------------------------------------------------------------------
Sette dateformat i databasen (Stored Procedure)
------------------------------------------------------------------------

create procedure Test
@payDate varchar(10)

Begin
SET DATEFORMAT dmy
set sql = "insert into table ( datecolumn ) values ('" + @payDate + "')"

EXEC(sql)
End

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11561569.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker