Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lese RSS feed og presentere data i GridView (ASP.NET 2.0 / C#)

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette eksempelet viser hvordan man leser en RSS feed, og viser dataene pent  i en GridView vhja ItemTemplate og enkel formatering. Dette er en utmerket måte å utveksle data mellom forskjellellige portaler ol.

----------------------
ASPX
----------------------

<asp:GridView runat="server" ID="dtgRSS" AutoGenerateColumns="false" EnableViewState="false" BorderWidth="0" Width="100%" ShowHeader="false" ShowFooter="false" BackColor="#FCFCFC">
<AlternatingRowStyle BackColor="#E7E7E7" />
<Columns>
<asp:TemplateField ItemStyle-VerticalAlign="Top" ItemStyle-HorizontalAlign="Left" ItemStyle-CssClass="RSSgrid">
<ItemTemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Title") %><br />
<a target="_blank" title='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Title") %>' href="<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"link") %>">Les mer</a>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
<Columns>
<asp:TemplateField ItemStyle-VerticalAlign="Top" ItemStyle-HorizontalAlign="Right" ItemStyle-CssClass="RSSgrid">
<ItemTemplate><nobr><small><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "pubDate").ToString().Substring(0,16) %></small></nobr></ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>----------------------
ASPX.CS
----------------------

public partial class RSS : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
BindGrid("http://www.webressurs.no/main/diverse/rssfeed.asp", dtgRSS, 3);
}


protected void BindGrid(string strRSS, GridView dtgRSS, int iTable)
{
DataSet oDs = new DataSet();
oDs.ReadXml(strRSS);
dtgRSS.DataSource = oDs.Tables[iTable];
dtgRSS.DataBind();
}
}


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10617829.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker