Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  Gratis epost
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Funksjoner som gjør linker i en tekst til aktive linker

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises 2 funksjoner som gjør om linker i en tekst til aktive linker slik at de kan klikkes på. Fungerer både på vanlige linker, og på mail-linker.Public Shared Function MakeActiveLinks(ByVal inputText As String)
Dim Text As String = inputText
Dim regex As System.Text.RegularExpressions.Regex = New System.Text.RegularExpressions.Regex("\w*[\://]*\w+\.\w+\.\w+[/\w+]*[.\w+]*")
If regex.IsMatch(Text) Then
Text = regex.Replace(Text, AddressOf WebSiteMatchEvaluator)
End If
Return Text
End Function

Private Shared Function WebSiteMatchEvaluator(ByVal m As System.Text.RegularExpressions.Match) As String
Dim ub As UriBuilder = New UriBuilder(m.Value)
Dim sb As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder("<a target='_blank' href='")
sb.Append(ub.ToString())
sb.Append("'>")
sb.Append(m.Value)
sb.Append("</a>")
Return sb.ToString()
End Function

Public Shared Function MakeActiveMailLinks(ByVal inputText As String)
Dim Text As String = inputText
Dim regex As System.Text.RegularExpressions.Regex = New System.Text.RegularExpressions.Regex("[a-zA-Z_0-9.-]+\@[a-zA-Z_0-9.-]+\.\w+")
If regex.IsMatch(Text) Then
Text = regex.Replace(Text, AddressOf MailToMatchEvaluator)
End If
Return Text
End Function

Private Shared Function MailToMatchEvaluator(ByVal m As System.Text.RegularExpressions.Match) As String
Dim sb As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder("<a href='mailto:")
sb.Append(m.Value)
sb.Append("'>")
sb.Append(m.Value)
sb.Append("</a>")
Return sb.ToString()
End Function


-----------------------
Vanlige linker
-----------------------
bodyText = MakeActiveLinks(bodyText)

-----------------------
Epost linker
-----------------------
bodyText = MakeActiveMailLinks(bodyText)

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10211659.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
AltForDeg.com