Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av CustomValidator for å sjekke om en checkbox er avkrysset (ASP.NET 20 / C#)

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises hvordan man kan validere en checkbox, altså sjekke om den er avkrysset eller ikke. Vi Bruker et lite javascript for klientvalidering, men også en serverscript for de klienter som ikke støtter javascript.

-----------------------------------------
ASPX
-----------------------------------------


<script type="text/javascript">
function ValidateChecked(oSrc, args){
if(document.all["<%=chkConfirm.ClientID%>"].checked == false){
//alert("Has to be checked.");
args.IsValid = false;
}
}
</script>


<asp:CustomValidator ID="CustValidator" Display="Dynamic" runat="server" ClientValidationFunction="ValidateChecked" OnServerValidate="validateCheckBox" ErrorMessage="Vennligst kryss av!" />
<asp:RequiredFieldValidator ID="reqFname" runat="server" ControlToValidate="txtFname" Display="Dynamic" ErrorMessage="Fornavn mangler!" />
<asp:RequiredFieldValidator ID="reqLname" runat="server" ControlToValidate="txtLname" Display="Dynamic" ErrorMessage="Etternavn mangler!" />-----------------------------------------
ASPX.CS
-----------------------------------------

public void validateCheckBox(object source, ServerValidateEventArgs e)
{
e.IsValid = (chkConfirm.Checked);
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11695225.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker