Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Hvordan lage et artikkel object med en egen "Handler" og "Collection" objekt (Class Library)

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikkelen viser hvordan du kan lage et eget definert artikkel-objekt (Article.cs) bestående av "Tittel", "Ingress" og "Body". Vi viser også hvordan man lager en egen "handler" (ArticleHandler.cs) som benytter artikkel-objektet. ArticleHandler.cs består av 2 forskjellige metoder for å legge inn en ny artikkel ved bruk av vårt egendefinerte artikkel-objekt. Tilslutt viser vi hvordan man kan lage et collection object for å håndtere en samling av artikler (objekter).

----------------------
Article.cs
----------------------

using System;

namespace Test.DAL
{
[Serializable()]
public class Article
{
public Article()
{}

public Article(string Title, string Ingress, string Body)
{
_Title = Title;
_Ingress = Ingress;
_Body = Body;
}

internal int _ID;
public int ID
{
get { return _ID; }
}

private string _Title;
public string Title
{
get { return _Title; }
set { _Title = value; }
}

private string _Ingress;
public string Ingress
{
get { return _Ingress; }
set { _Ingress = value; }
}

private string _Body;
public string Body
{
get { return _Body; }
set { _Body = value; }
}
}
}


----------------------
ArticleHandler.cs
----------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;


namespace Test.DAL
{
public class ArticleHandler
{

private string ConnString = Test.Database.Configuration.ConnectionString;

public void Add(Article Article)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(Settings1.Default.ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("spArticleAdd", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@title", System.Data.SqlDbType.VarChar, 50));
cmd.Parameters["@title"].Value = Article.Title;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@ingress", System.Data.SqlDbType.VarChar, 500));
cmd.Parameters["@ingress"].Value = Article.Ingress;

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@body", System.Data.SqlDbType.VarChar, 5000));
cmd.Parameters["@body"].Value = Article.Body;

cmd.Connection.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
cmd.Connection.Close();

cmd.Dispose();
conn.Dispose();
}


public void AddArticle(Article Article)
{
Test.Database.Connection Conn = new Test.Database.Connection("oyvind", "test", "sa", "pwd");

Conn.Parameters.Add("@title", Article.Title, ParameterDirection.Input, SqlDbType.VarChar, 50);
Conn.Parameters.Add("@ingress", Article.Ingress, ParameterDirection.Input, SqlDbType.VarChar, 500);
Conn.Parameters.Add("@body", Article.Body, ParameterDirection.Input, SqlDbType.VarChar, 5000);
Conn.ExecuteNonQuery("spArticleAdd", CommandType.StoredProcedure);
Conn.Dispose();
}

}
}


----------------------
ArticleCollection.cs
----------------------

using System;
using System.Collections;

namespace Test.DAL
{
public class ArticleCollection : CollectionBase, IEnumerable
{

ArticleCollection()
{
}

public void add(Article Article)
{
List.Add(Article);
}

public void remove(Article Article)
{
List.Remove(Article);
}


public Article this[int index]
{
get
{
return ((Article)(List[index]));
}
set
{
List[index] = value;
}
}

#region IEnumerable Members

IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
{
throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
}

#endregion
}
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10746915.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker