Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lage en enkel søkeside i ASP

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises hvordan man kan lage en søkemotor i ASP. Eksempelet viser både med og uten Stored Procedure (SQL).

<form action="sok.asp" method="get">
<input type="text" name="strSearch">
<input type="submit" value = "Søk">
<!-- Kan også legge på flere parametrer: -->
<!-- <input type="hidden" name="hei" value="trallala" -->
</form>


<ul>

<%
strSearch = Request.QueryString("strSearch")
if strSearch <> "" then

----metode1-----------------------------------------
SQL = "select * from tblVarer " & _
" where varenavn LIKE %"&strSearch&"%" & _
" OR beskrivelse LIKE %"&strSearch&"%"
----------------------------------------------------

Metode 2 med Stored Procedure:
SQL = "spSok @strSearch =%" & strSearch & "%"

set rs = server.CreateObject("adodb.recordset")
rs.Open sql,connstring
Do while not rs.EOF

Looper ut alle treff
Response.Write("<li>" & rs.fields("varenavn") & "<br>")
Response.Write("<small>" & rs.Fields("beskrivelse") &"</small>")

rs.MoveNext
Loop
rs.Close
set rs = nothing
end if
%>

</ul>


<!--
Stored Prosedure "spSok" vil typisk se slik ut:

CREATE PROCEDURE spSok
(
@strSearch varchar(64)
)
AS

SELECT * FROM tblVarer WHERE varenavn LIKE @strSearch
-->

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10567181.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker