Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Finn og erstatt ord eller forekomster i en database tabell

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi et meget nyttig eksempel på hvordan du kan finne en tekst string i en tabell, og erstatte denne med en annen tekst string. Vi bygger opp en dynamisk SQL prosedyre som senere kan kjøres slik:
EXEC sp_FindAndReplace ('Tabell','Felt','Finn','Erstatt')

---------------------------------------------------
Prosedyren "sp_FindAndReplace"
---------------------------------------------------

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_FindAndReplace]
@Tablename varchar(20),
@FieldName varchar(20),
@FindString varchar(30),
@RepalceString varchar(30)
AS

declare @sqlstring varchar(8000)

Select @sqlstring = "Update " + @Tablename + " Set " + @FieldName + "
= Replace(" + @FieldName + ",'" + @FindString + "','" + @RepalceString +
"')"

execute (@sqlstring)
GO---------------------------------------------------
Kjøre prosedyren "sp_FindAndReplace"
---------------------------------------------------

EXEC sp_FindAndReplace ('MinTabell','Body','webressurs','webressurs.no')---------------------------------------------------
Alternativ metode
---------------------------------------------------

Om du ikke øsnker å lage en generell prosedyre for å erstatte tekst kan det også gjøres på følgende måte:

Update MinTabell Set Body = Replace(Body, 'webressurs', 'webressurs.no')

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11045079.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker