Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lag en Facebook applikasjon for å vise venner på egen webside

av Øyvind A. Isaksen
 
I denne artikkelen viser vi hvordan man autentiserer mot Facebook og henter ut informasjon om venner og lignende for så å kunne presentere det på egen nettside. Du kan dermed lage spennede funksjonalitet for å feks invitere Facebook medlemmer til å bli medlem på din nettside osv. Bare fantasien setter begrensningene, her viser vi hvordan du kommer i gang!

Summary: How to authenticate against Facebook and extract information about friends on your own website. Step by step Facebook integration tutorial.


Vi tar utgangspunkt i at du allerede har en Facebook profil, og at du har opprettet en facebook applikasjon på http://developers.facebook.com/. Du har dermed fått opprettet en API Key og en Secret Key som er nødvendig for å kunne koble til Facebook. Følg deretter disse stegene for å lage din egen Facebook applikasjon:


1. Opprett en fil med navnet xd_receiver.htm. Denne fila sørger for autentisering mot Facebook og må inneholde følgende kode:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Cross-Domain Receiver Page</title>
</head>
<body>
<script src="http://static.ak.facebook.com/js/api_lib/v0.4/XdCommReceiver.js?2" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>


2. Last ned Facebook Developer Toolkit: http://www.codeplex.com/FacebookToolkit.

Følgende filer skal ligge i denne nedlastingen:

- facebook.desktop.dll
- facebook.desktop.xml
- facebook.dll
- facebook.web.dll
- facebook.web.xml
- facebook.XML


3. Åpne ditt webprosjekt i Visual Studio (eller opprett et nytt) og legg Toolkit filene i "bin" mappen.


4. Legg inn din Facebook APIKey og Secret i web.config:

<appSettings>
<add key="APIKey" value="d5d6c670f18111cf947751357196bbdp" />
<add key="Secret" value="0qjub45af7db1a5k663a2338640adb0f" />
</appSettings>


5. Opprett en klasse i App_code med navnet ConnectAuthentication.cs. Denne fila skal inneholde følgende:


using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

/// <summary>
/// Summary description for ConnectAuthentication
/// </summary>
public class ConnectAuthentication
{
public ConnectAuthentication()
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}

public static bool isConnected()
{
return (SessionKey != null && UserID != -1);
}

public static string ApiKey
{
get
{
return ConfigurationManager.AppSettings["APIKey"]; //Henter fra web.config
}
}

public static string SecretKey
{
get
{
return ConfigurationManager.AppSettings["Secret"]; //Henter fra web.config
}
}

public static string SessionKey
{
get
{
return GetFacebookCookie("session_key");
}
}

public static int UserID
{
get
{
int userID = -1;
int.TryParse(GetFacebookCookie("user"), out userID);
return userID;
}
}

private static string GetFacebookCookie(string cookieName)
{
string retString = null;
string fullCookie = ApiKey + "_" + cookieName;

if (HttpContext.Current.Request.Cookies[fullCookie] != null)
retString = HttpContext.Current.Request.Cookies[fullCookie].Value;

return retString;
}
}6. Opprett en ASPX fil som skal vise Facebook informasjon. Kall fila feks Facebook.aspx og legg inn følgende kode i den:


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Facebook.aspx.cs" Inherits="Facebook" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head id="Head1" runat="server">
<title>Facebook integrasjon</title>
</head>
<body>
<script src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php" type="text/javascript"></script>

<form id="form1" runat="server">
<div>
<fb:login-button length="long" onlogin="window.location.reload()"></fb:login-button>
<br /><br />
Status: <asp:label id="lblName" runat="server" text="Ikke innlogget"></asp:label> <br /><hr />
Venner: <asp:DataGrid runat="server" ID="dtgFriends"></asp:DataGrid>
</div>
</form>

<script type="text/javascript">
FB.init("d5d6c670f18111cf947751357196bbdp", "xd_receiver.htm");
</script>

</body>
</html>


I facebook.aspx.cs (code behind) legg inn følgende kode:


using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using facebook;
using facebook.web;

public partial class Facebook : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (ConnectAuthentication.isConnected())
{
API api = new API();
api.ApplicationKey = ConnectAuthentication.ApiKey;
api.SessionKey = ConnectAuthentication.SessionKey;
api.Secret = ConnectAuthentication.SecretKey;
api.uid = ConnectAuthentication.UserID;

//Vise pålogget bruker
facebook.Schema.user user = api.users.getInfo();
string fullName = "Logget inn som: " + user.first_name + " " + user.last_name;
lblName.Text = fullName;

//Gå igjennom alle vennenen til brukeren
foreach (facebook.Schema.user friend in api.friends.getUserObjects())
{
//Gjør noe med vennene dine i denne løkken...
}

//Bind alle venner til en datagrid
this.dtgFriends.DataSource = api.friends.getUserObjects();
this.dtgFriends.DataBind();
}
else
{
//Facebook Connect not authenticated, proceed as usual.
lblName.Text = "Ikke innlogget!";
}
}
}


Da er det bare å kjøre fila Facebook.aspx. Er alt gjort korrekt vil det vises en Facebook knapp for å logge inn. Trykk på den og en popup dukker opp. Tast inn ditt brukernavn / passord og dine venner ol vises på nettsiden din.

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282355.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker