Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Problemer med Logg inn

av Steinar Sneve
 
Denne "Logg Inn" virker bra på en enkelt tabell, "hotellno" i en database, men jeg ønsker at den skal virke i hele databasen uavhengi av tabellene??
det er 59 tabeller. Passord, "Bruker"=Kundenr har likt navn og plassering i alle tabellene

<html>
<head>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
</head>
<body bgcolor="#eeffdd">
<?php
$mas_titles=array('Navn'=>'Navn',
'Adresse'=>'Adresse',
'Postnr'=>'Postnr',
'Poststed'=>'Sted',
'Kategori'=>'Kategori',
'Pris Euro'=>'PrisEu',
'Pris NoKr'=>'Pris',
'Telefon'=>'Telefon',
'Fax'=>'Fax',
'EPost'=>'EPost',
'Url'=>'Url',
'Tekst'=>'Tekst');
$mas_cols=array(1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,19,18);
/*
$dbhost="localhost";
$db_user="qwerty";
$db_passw="qwerty";
$table_name="hotellno";
$db_name="hotellno";
*/
$dbhost="mysql2.hosted.servetheworld.net";
$db_user="hotel...";
$db_passw="ka...";
$db_name="hotelr1_hotelrom";
$table_name="hotellno";


function update_data($host,$db_user,$db_passw,$db_name,$table_name,$mas_titles,$mas_name,$kudn,$pass) {
$dbh=mysql_connect ($host, $db_user, $db_passw) or die ('I cannot connect to the database.');
mysql_select_db ($db_name);

$query= "update ".$table_name." set ";
$i=0;
foreach ($mas_titles as $title=>$iname){
$query.=$iname."='".$mas_name[$i]."', ";
$i=$i+1;
}
$query.="Passord='$pass' where Kundenr='$kudn' and Id='{$_POST['id']}'";
$result = mysql_query($query);
if ($result)return 'Saved'; else return 'not saved';
}

if ($savedata) echo update_data($dbhost,$db_user,$db_passw,$db_name,$table_name,$mas_titles,$mas_name,$_POST['kundenr'],$_POST['passord']);


$lengde = strlen($_POST['kundenr']);
if ($lengde >= 5) {
$dbh=mysql_connect($dbhost, $db_user, $db_passw)or die ('I cannot connect to the database.'); mysql_select_db ($db_name);

if ( $_POST['kundenr'] != "" AND $_POST['passord'] != ""){
$_POST['kundenr'] = addslashes($_POST['kundenr']);
$_POST['passord'] = addslashes($_POST['passord']);
$hent = mysql_query("select * from hotellno where kundenr = '{$_POST['kundenr']}' AND passord = '{$_POST['passord']}' ORDER BY navn");

if($hent){
while ($myrow = mysql_fetch_row($hent)){
echo '<form action="sokNo.php" method="post">
<input type="hidden" name="kundenr" value="'.$_POST['kundenr'].'">
<input type="hidden" name="id" value="'.$myrow[0].'">
<table border=1 bgcolor=#aaee99 width="100%">';
$i=0;
foreach ($mas_titles as $title=>$iname){
echo'<tr><td><font size=2><b>'.$title.'</td><td><input style="width: 100%" type="text" name="mas_name['.$i.']" value="'.$myrow[$mas_cols[$i]].'"></td></tr>';
$i=$i+1;
}
echo '<tr><td><font size=2><b>Passord</td><td><input style="width: 100%" type="text" name="passord" value="'.$myrow[$mas_cols[$i]].'"></td></tr>
</table>
Søkeord: '.$_POST['kundenr'].'<br/>
<input type="submit" value="SAVE" name="savedata">
</form>
';
}
}
else echo "Søket returnerte ingenting.";
}
else echo "Du må skrive inn kundenr og passord!";
}
?>
<table>
<tr><td><INPUT type="button" value="Lukk" id=button1 name=button1 onclick="window.close()"></td></tr>
</table>
</body>
</html>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12840364.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker