Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Inline oppdatering av DataGrid ved bruk av OnEditCommand

av Øyvind A. Isaksen
 
Her vises et kodeeksempel på hvordan du kan oppdatere innholdet direkte i en DataGrid ved å trykke på en "Endre" knapp for tilhørende rad. Vi viser hvordan man benytter OnItemCommand, OnEditCommand, OnUpdateComand og OnCancelCommand.

Summary: Inline update / edit inside DataGrid.


------------------------------
Code front, aspx-fila
------------------------------

<asp:DataGrid runat="server" ID="dtgList" AutoGenerateColumns="false" Width="600" OnItemCommand="dtgList_OnItemCommand" OnEditCommand="dtgList_Edit" OnUpdateCommand="dtgList_Update" OnCancelCommand="dtgList_Cancel">
<Columns>
<asp:TemplateColumn HeaderText="Id">
<ItemTemplate>
<asp:Label runat="server" ID="lblId" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Id") %>' />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
<asp:TemplateColumn HeaderText="Title">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Title") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
<asp:TemplateColumn HeaderText="Text">
<ItemTemplate><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Text") %></ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
<asp:TemplateColumn HeaderText="Score">
<ItemTemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Score") %>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox runat="server" ID="txtScore" Width="30px" text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Score") %>' />
</EditItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
<asp:EditCommandColumn ButtonType="PushButton" EditText="Endre" UpdateText="Lagre" CancelText="Avbryt" />
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate> <asp:ImageButton runat="server" ID="btnVote" ImageUrl="Liker.gif" CommandName="Vote" CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Id") %>' /></ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate> <asp:ImageButton runat="server" ID="btnDeleteItem" ImageUrl="Trash.gif" CommandName="Delete" CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Id") %>' /></ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>


------------------------------
Code behind, aspx.cs-fila
------------------------------

public void dtgList_OnItemCommand(object sender, CommandEventArgs e)
{
if (e.CommandName == "Delete")
{
Rank.Item.ItemHandler.DeleteItem(int.Parse(e.CommandArgument.ToString()));
BindList();
}
if (e.CommandName == "Vote")
{
Rank.Score.ScoreHandler.AddScore(int.Parse(e.CommandArgument.ToString()));
BindList();
}
}

protected void dtgList_Edit(object sender, DataGridCommandEventArgs e)
{
// Edit modus
this.dtgList.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
BindList();
}

protected void dtgList_Update(object sender, DataGridCommandEventArgs e)
{
Label objId = (Label)e.Item.FindControl("lblId");
Response.Write(objId.Text); // Id som skal oppdateres

TextBox objScore = (TextBox)e.Item.FindControl("txtScore");
Response.Write(objScore.Text); // Verdi som skal oppdateres

this.dtgList.EditItemIndex = -1;
BindList();
}

protected void dtgList_Cancel(object sender, DataGridCommandEventArgs e)
{
// EditItemIndex Property = -1 går ut av edit modus!
this.dtgList.EditItemIndex = -1;
BindList();
}


protected void BindList()
{
//Kode for å blide data til DataGrid
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 10617895.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker