Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Slik leser du en POP3 epostkonto og viser innholdet på en webside

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette kodeeksempelet viser hvordan du kan lese ut alle mailer fra en POP3 mailkonto og vise dem i en liste på websiden din. Vi viser også hvordan man kan vise èn enkelt epost når man velger å åpne denne fra epostlisten.

-------------------------------------------------
Last ned 3 part komponent
-------------------------------------------------

For å lese mail med ASP 3.09 trenger du en 3 part komponent. I dette eksempelet benytter vi AspPop3. Denne er gratis en periode, deretter må du kjøpe en lisens som starter på $49 (altså ca 350kr som ikke er allverden).

Last ned POP3 komponenten her:
http://www.serverobjects.com/products.htm#AspPop3

Pakk ut Zip filen og kopier pop3svg.dll filen til \WinNT\system32 mappen og kjør regsvr32 for å registrere komponenten (regsvr32 pop3svg.dll).


-------------------------------------------------
Vise liste med mailer
-------------------------------------------------

<%
'Open a connection to the POP3 server
Dim Mailer
Set Mailer = Server.CreateObject("POP3svg.Mailer")
Mailer.RemoteHost = "pop3.foo.com"
Mailer.UserName = "username"
Mailer.Password = "password"
Mailer.OpenPop3

'Find out how many messages there are
Dim iMessages
iMessages = Mailer.MessageCount
Response.Write "There are " & iMessages & " messages on the server.<p>"

Dim iLoop

'Display the table
Response.Write "<table border=1 align=center cellspacing=1>"
Response.Write "<tr><th>&nbsp;</th><th>Subject</th><th>From</th></tr>"

'Loop through all of the available messages
For iLoop = 1 to iMessages
If Mailer.Retrieve(iLoop) then
Response.Write "<tr>"
Response.Write "<td><a href=""readMessage.asp?ID=" & _
iLoop & """>Read</a></td>"
Response.Write "<td>" & Mailer.Subject & "</td>"
Response.Write "<td>" & Mailer.FromName & " (<a href=""mailto:""" & _
Mailer.FromAddress & """>" & Mailer.FromAddress & _
"</a>)</td>"
Response.Write "</tr>"
End If
Next 'iLoop

Response.Write "</table>"

'Close the connection to the POP3 server
Mailer.ClosePop3
%>


-------------------------------------------------
Vise en spesifikk valgt mail
-------------------------------------------------

<%
'Open a connection to the POP3 server
Dim Mailer
Set Mailer = Server.CreateObject("POP3svg.Mailer")
Mailer.RemoteHost = "pop3.foo.com"
Mailer.UserName = "username"
Mailer.Password = "password"
Mailer.OpenPop3

'Retrieve the specific message
If Mailer.Retrieve(Request("ID")) Then
Response.Write "<b>Subject</b>: " & Mailer.Subject & "<br>"
Response.Write "<b>Body</b>: <pre>" & _
Server.HtmlEncode(Mailer.BodyText) & "</pre><br>"
Else
Response.Write "Message " & Request("ID") & " could not be found..."
End If

'Close the connection
Mailer.ClosePop3
%>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14020707.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker