Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Øke parameter i url og deretter kjøre redirect vhja javascript

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi en kodesnutt som viser hvordan man kan utføre en handling basert på en id i url'en, deretter redirecte vhja javascript code behind og gjøre samme operasjon men med ID økt med verdien 1.

-------------------------------------
aspx fila
-------------------------------------

<h1>Import / oppdatering av brukere</h1>
<asp:Label runat="server" ID="lblStatus" /><br />


-------------------------------------
aspx.cs fila
-------------------------------------

private void UpdateUser(int index)
{

//Kode her for å gjøre noe med bruker nr 1,2,3.... (index)

int waitTime = 1;


if (Request.QueryString["waitTime"] != null)
waitTime = int.Parse(Request.QueryString["waitTime"]);

// Kjører redirect av siden med en økt indexverdi med 1

this.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "RedirectThis", string.Format("setTimeout(\"window.location.href = '{0}';\",{1});", string.Format("{0}/Templates/Sections/Special/Addorupdatemember.aspx?uid={1}&waitTime={2}", Global.EPConfig.HostUrl, (index + 1),waitTime), waitTime), true);


this.lblStatus.Text = string.Format("Brukeren {0} ble importert i eCirle.<br/>{1} av totalt {2}",user.EMail, index, allUsers.Count);

}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11176214.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker