Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Opprette en Generic Collection med objekter og binde til Repeater

av Øyvind A. Isaksen
 
Her viser vi hvordan du kan lage et brukerobjekt med et par egenskaper, opprette en Generic Collecion og fylle denne med brukere slik at du til slutt kan binde din UserCollection til en Repeater kontroll.

-----------------------------------------------------
Oppretter Brukerobjekt
-----------------------------------------------------

public class User
{
public int UserId;
public string UserName;
}


-----------------------------------------------------
Opprette Generic collection, fylle med data (bruker objekt)
-----------------------------------------------------


using (SqlConnection conn = GetConnection())
{
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("spGetUsers", conn))
{
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

List<User> UserCollection = new List<User>();

using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
{

while (dr.Read())
{
User user = new User();
user.UserId = int.Parse(dr["intUserID"].ToString());
user.UserName = dr["strUserName"].ToString();

UserCollection.Add(user);
}

this.repFriends.DataSource = PopitUserCollection;
this.repFriends.DataBind();
}

}
}


-----------------------------------------------------
Vise UserCollection i Repeater kontroll
-----------------------------------------------------

<asp:Repeater runat="server" ID="repPopitFriends">
<ItemTemplate>
<%# ((User)Container.DataItem).UserName %><br />
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11970298.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker