Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kodeeksempler i kategorien 'ASP' (111 totalt)
Les mer
Om du skal flytte noen gamle ASP 3.0 sider til en ny Windows Server 2008 vil ikke dine mailskript fungere. Her får du et lite tips til hva du kan gjøre for å fikse dette!  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du kan lese ut alle mailer fra en POP3 mailkonto og vise dem i en liste på websiden din. Vi viser også hvordan man kan vise èn enkelt epost når man velger å åpne denne fra epostlisten.  Les mer

Les mer
Her viser vi et enkelt kodeeksempel på hvordan man i ASP 3.0 kan legge sammen (kalkulere) tall fra en form. Først legges 3 tall sammen, deretter adderes dette resultatet med det fjerde tallet før alt deles på en gitt konstant. Til slutt runder vi av resultatet til å ha 2 desimaler ved hjelp av Round() funksjonen.  Les mer

Les mer
Her gir vi deg en funksjon som kan benyttes til å formatere datoer slik du selv måtte ønske i ASP 3.0.  Les mer

Les mer
Dette kodeeksempelet viser hvordan du i ASP 3.0 validerer en epost-adresse ved hjelp av et regulært uttrykk. Vi lager en funkson som returnerer true/false avhengig av om epost-adressen man sender inn er gyldig eller ikke. Til slutt viser vi hvordan man benytter funksonen i praksis.  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser hvordan du ved hjelp av ASP 3.0 kan liste ut alle filer som ligger lagret i en mappe på serveren. Har du mange filer du trenger å liste ut på en webside, eller trenger en dynamisk løsning for utlisting av filer og dokumenter, da bør du ta en nærmere titt på dette kodeeksemplet!  Les mer

Les mer
Et stort problem ved utskrift av HTML-dokumenter er at man ikke kan kontrollere når man skal ha sideskift (Ny side). Dette kan du løse med CSS-property   Les mer

Les mer
Her vises en meget enkel metode for å oppdatere en side (refresh). Har du behov for å laste siden du for øyeblikket er på (feks fordi innholdet har endret seg), kan dette gjøres ved å benytte RawUrl metoden.  Les mer

Les mer
Noen ganger er det nødvendig å generere en unik Guid fra ditt ASP skript i stedet for direkte i databasen. Dette kan feks benyttes om man skal oppdatere en record i databasen der det forventes en ny guid. Funksjonen i dette eksempelet gjør dette meget enkelt.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan du ved hjelp av Array og ReDim Preserve kan sende ut mail til mange brukere. AddRecipient byttes ut med brukeren som skal motta mailen, dette gjøres ved å hente ut mailadressen fra en database. Hvordan dette gjøres finner du også på www.webressurs.no.  Les mer

Les mer
Man kan benytte Update metoden til Recordset objektet (RS.Update) for å oppdatere felter i en tabell. I dette kodeeksempelet viser vi også hvordan du kan legge databasekoblingen og opprette et recordset i en egen prosedyre (callDB), for så å benytte denne prosedyren til å utføre ønskede operasjoner (her: oppdatere brukernavn og passord).  Les mer

Les mer
Denne artikkelen viser 2 eksempler på bruken av IIF funksjonen. Nyttig og effektiv funksjon som handler utifra om en test oppfylles eller ikke.  Les mer

Les mer
Vi er vandt med å loppe igjennom alle record i et recordset når vi skriver innholdet. En annen metode er å legge recordsetet inn i et 2 dimensjonalt Array, og deretter loope ut innholdet av dette. Til dette bruker vi GetRows() metoden.  Les mer

Les mer
Denne enkle funksjonen kan benyttes til å validere epost-adresser. Her sjekkes lengden på epostadressen (minimum 7 tegn), plasseringen av tegnene og at den inneholder det den skal for å være gyldig.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du kan ha flere submit-buttons i en og samme form, og sjekke hvilken knapp som ble trykket på.  Les mer

Les mer
I VB har vi en funksjon som heter IIF. IIF funksjonen er nyttig når man skal gjøre en test og returnere en verdi på grunnlag av denne testen. Her vises bruken av IIF funksjonen, og hvordan vi kan benytte denne tilsvarende i VBscript.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan du i ASP legger inn data i en database, vi benytter også Stored Procedure.  Les mer

Les mer
Her får textarea feltet forskjellig verdi for hver gang løkken går. Føste gang får den verdien "dbText_1", andre gang verdien "dbText_2" osv...  Les mer

Les mer
Her bruker vi 1 enkel funksjon for å generere et tilfeldig passord til brukere som registrerer seg. Passordet er 6 tegn, kombinerer små og store bokstaver og tall. Selvfølgelig uten ÆØÅ!  Les mer

Les mer
ScriptTimeout egenskapen spesifiserer hvor lang tid et script kan kjøre før det blir terminert. Eksempelet viser syntax for ScriptTimeout, samt et eksempel på hvordan man setter 100 sekunder til å være maks tillatt tid. Nyttig for å forhindre evige loops!  Les mer

Les mer
Her forklares flere metoder for å kjøre et script automatisk ved et bestemt tidspunkt hver dag. Både AT-kommandoen og Schtasks er metoder for dette, men vi kan anbafale en mye bedre metode som gir deg full schedule!  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du i ASP kan motta en XML post vhja ASP.  Les mer

Les mer
Denne koden benyttes for å sende en xml medling til en mottager.  Les mer

Les mer
FormatDateTime funksjonen tar seg av formateringen av dato for deg. Den kan benyttes til å vise datoer på flere forskjellige måter. Her vises bruken av denne funkjsonen!  Les mer

Les mer
Koden under er et enkelt eksempel / tutorial på hvordan man benytter split-funksjonen til å dele opp en setning. I eksempelet splittes strengen alle steder hvor det er et mellomrom og puttes i et array. Slik kan hvert ord skrives ut på hver sin linje ved hjelp av en løkke.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan du kan gjøre om fra å vise datoer ol fra engensk format til norsk format, visa versa. Dette gjøre ved å legge til en liten kodesnutt i toppen av ASP scriptet ditt.  Les mer

Les mer
Dette er koden til en meget bra kalender i ASP. Du kan klikke på aktuell dag, og lagre denne verdien i en tabell (overføres via url). På denne måten kan du videreutvikle en løsning som du selv vil, der man legger inn info på valgt dato! Meget effektiv og bra kode, og ikke minst veldig enkel i bruk :)  Les mer

Les mer
Her er et eksempel på hvordan man benytter den innebygde funksjonen "instr" i ASP. Koden i eksempelet søker etter en tekststreng i en variabel og handler utifra dette.  Les mer

Les mer
Genialt skript som sjekker om en link fungerer (er aktiv) eller ikke og handler ut ifra det. Slik unngår du å ha døde linker på din webside!  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvodan man kan navigere mellom artikler i feks en bildekarusell. Det er ikke alltid at neste atikkelID er tallet 1 høyere enn den du er på, eller forrige er tallet 1 lavere. Her finner koden ut hva neste / forrige ID er, innenfor den aktuelle kategorien, og med hensyn til å ikke gå lenger enn første / siste bilde. Genial kode!!  Les mer

Les mer
Denne koden genererer en tabell dynamisk med 4 kolonner og så mange rader som det er behov for utifra antall records i databasen. Hvis du trenger noe annet enn 4 kolonner, bytt ut 4 med en variabel og 3 med variabelen minus 1. Vi benytter Mod Funksjonen som returnerer det resterende når ett tall blir trukket fra et annet. Feks. =MOD(4,3) returnerer 1.  Les mer

Les mer
Koden under er et eksempel på hvordan man kan repitere en handling 20 ganger vhja av en løkke, Execute og Eval. Her opprettes variabler dynamisk utifra løkkens sekvens, SQL setninger genereres dynamisk for senere å bli utført. Det blir også foretatt validering for hver gang løkken går. Eksempelet viser hvordan 20 bilder (path) kan lagres i en database utifra om de ligger lagret i tilhørende session variabler.  Les mer

Les mer
Her er et eksempel på hvordan man kan bruke Execute metoden i ASP. Ved hjelp av Execute kan du kjøre en ASP fil fra innsiden av en annen ASP fil.  Les mer

Les mer
Hvis du skal legge inn innhold i en database bør du alltid fjerne eller erstatte fnutter fra innholdet. Dette for at det ikke skal være mulig å manipulere SQL-setningen som kjøres. Under ser du hvordan du erstatter fnutter med tilhørende tegnsett.  Les mer

Les mer
Hvis du ønkser å opprette variabler dynamisk kan det gjrøes som eksemplet under. Vi ønsker her å opprette en variabler der X varierer fra 1 til 50 med følgende utgangspunkt: <% varImage_X = session("image_X") %>  Les mer

Les mer
For på kunne laste opp filer større enn noe få kilobyte i Windows 2003 server gjør følgende:  Les mer

Les mer
Denne komponenten er gratis og gir deg mulighet til å sjekke høyde og bredde på bilder på din server. Nyttig hvis du feks ønsker å vise bilder på en webside i full størrelse hvis de er mine enn feks 256px. Forklaring følger med i fila du kan laste ned her:  Les mer

Les mer
Dette skriptet vil liste ut alle filer i en mappe, og vise filnavn, type, størrelse, created/modified/accessed date, owner og fil atributter. Koden er testet på Windows 2003, Windows XP og Windows 2003 Server.  Les mer

Les mer
Denne funksjonen formaterer tekst som er lagret i din database med linjeskift, samt at den fjerner eventuelle linjeskift som har kommet med ved en feiltagelse i formateringen. På denne måten vises også tabeller korrekt.  Les mer

Les mer
ASP kan med noen enkle knep brukes til å generere et word dokument. Koden under viser hva som skal til.  Les mer

Les mer
I et recordset kan det ofte være ønskelig å liste ut data i en tabell med forskjellig bakgrunnsfarge for annenhver linje. Det gjør tabellen mer lesbar når det er mye data som skal leses. Denne koden gjør dette for deg!  Les mer

Les mer
Grei å bruke på en filopplaster for å kun laste opp "gyldige" bilder.  Les mer

Les mer
Denne koden vil enkelt telle hvor mange poster som er aktive i en tabell.  Les mer

Les mer
Denne koden viser hvordan du lager en side som krever korrekt passord for å komme inn. Siden benytter "session", det samme som de fleste nettbanker bruker. Man kan med andre ord betrakte dette som en sikker løsning! Koden består at en login-fil (login.asp), en prosesseringsfil (_login.asp) og en session-sjekk du legger øverst i alle filer du vil passord-beskytte.  Les mer

Les mer
Koden under henter en fil fra serveren (objStream.LoadFromFile Server.MapPath("mappe/"&strFileName&"")) og vider en download-boks automatisk slik at du kan lagre fila på din maskin. Dette er nyttig da det ikke alltid er ønskelig at en fil åpnes i nettleseren!  Les mer

Les mer
Ved hjelp av asp programmering utfører du med dette lille skriptet en operasjon basert på filnavn i url'en.  Les mer

Les mer
Du kan bruke mySQL database og ASP ved å benytte DNS-LESS connection. Her viser vi et eksempel på hvordan dette kan gjøres.  Les mer

Les mer
Tidligere benyttet vi CDONTS for å sende mail. I Windows 2003 er CDONTS erstattet med CDOSYS, og i utgangspuntet er eneste forskjell at vi bruker server.CreateObject("CDO.Message") og objMail.HTMLBody. Se fullstendig kode under:  Les mer

Les mer
Det gjøres ved å sette egenskapen timeout = antall minutter du ønsker at session skal vare. Først setter du varigheten, så setter du verdien av session.  Les mer

Les mer
Dette eksempelet viser hvordan kan lage en meget enkel nettbutikk hja ASP programmering. Vi trenger 5 filer: *varer-asp (array med alle varer) *vareliste.asp (Viser alle varene + "kjøp") *kjop_prosess.asp (Prosseserer handelen) *handlekurv.asp (Viser hva som er kjøpt) *slett.asp (tømmer handlekurv)   Les mer

Les mer
Bruker funksjonen hour(time()), og spør om den er mer eller mindre enn aktuell tid.  Les mer

Les mer
Det kan være nyttig å kjøre forskjellige skript's alt ettersom hvilken browser / nettleser en bruker. Nedenfor ser du et lite eksempel på hvordan man kan bygge opp en slik kode.  Les mer

Les mer
For å sjekke om en variabel inneholder et gyldig tall, kan vi benyttet den "innebygde" funksjonen ISNumeric.  Les mer

Les mer
Her er en serverside funksjon i jscript som jeg bruker i mange av prosjektene mine; både på web og til serverscripting. Synes selv det er en genial sak som jeg gjerne deler. Brukes slik: transformXml("data.xml", "stil.xsl", "variabel1", "verdi1", "variabel2", "verdi2"); Du kan sende inn så mange parametre du vil på denne måten. I xsl filen må du først definere parametrene: <xsl:param name="variabel1"/> <xsl:param name="variabel2"/> ... og deretter bruke disse en en <template>-tag. Enklest uttrykkes dette slik: <xsl:value-of select="$variabel1"/> MSXML støtter også at du kan også sende xml-objekter som parametre. Praktisk f.eks for flerspråklige websider. Enjoy :)  Les mer

Les mer
Paging bruker der du kun ønsker å vise en del av dataene på en side, og bla videre for å se neste del av dataene. Brukes til [<<forrige][neste>>] - linker.  Les mer

Les mer
Ved å lagre informajon i en cookie kan man f.eks huske en brukers valg på en webside til senere når brukeren kommer tilbake. En Cookie kan ha plere kakestykker, eller variabler om du vil!  Les mer

Les mer
Her forklares den grunnleggende forskjellen ved hjelp av nyttige eksempler  Les mer

Les mer
I en tabell må man velge hvilken datatype enkolonne skal ha. Her vises de forsjellige valgene du har i SQL-Server, samt hvilke funksjoner du kan benytte i koden din for å kovertere datatyper.  Les mer

Les mer
La si du skal lage en Login side, og hvis brukeren taster feil brukernavn eller passord skal en beskjed komme opp. Enten kan man linke til en ny side ved feil, eller man kan linke til siden der du for øyeblikket befinner deg (feks login.asp) og tilføre en parameter i urlen. Da blir redirect adressen login.asp?valid=false. Deretter lager du en IF-setning som sier at en tekst skal vises hvis urlen inneholder "valid" = "false".  Les mer

Les mer
I eksempelet brukes først en IF-setning for å sjekke at innholdet i "epost" ikke er blank (""). Hvis dette stemmer, vil koden lese epostadressen i adressefeltet (QueryString).  Les mer

Les mer
Her forklares hvordan RND og randomize() fungerer. Viser eksempler på forskjellig bruk av dette!  Les mer

Les mer
Ønsker du at en webside ikke skal lagres i cache, kan du sette Expires metoden = 0.  Les mer

Les mer
Her forklares og vises hvordan man kan hente ut fire garantert forskjellige Records fra en database.  Les mer

Les mer
Her vises og forklares Session, Application, Cookies og Global.ASA  Les mer

Les mer
Praktisk eksempel på bruk av ARRAYS, Ubound og Lbound. Array brukes for å gi en variabel flere verdier.  Les mer

Les mer
Viser eksempler på For/Next og Do/Loop - Løkker.  Les mer

Les mer
Viser hvilke objekter vi oftest benytter i ASP, med eksempler på tilhørende metoder.  Les mer

Les mer
Hvis du ønsker at noe skal skje KUN første gang en bruker besøker din webside, kan man løse dette vhja Session.SessionID. Dette gjelder helt til brukeren forlater websiden, da vil Session-variabelen resettes.  Les mer

Les mer
Viser hvordan man kan skrive ut alle servervariablene i ASP.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man kan lage en søkemotor i ASP. Eksempelet viser både med og uten Stored Procedure (SQL).  Les mer

Les mer
Hvis du har en loop der du henter ut info fra en database og presenterer denne i en dropdown-meny, vil menyen vise det øverste valget automatisk etter at du klikker på f.eks valg 2 eller 3. Det naturlige ville være at når du velger f.eks valg 2 i menyen, så er dette valget "selected" etter at du har trykket på det. For å få til dette er det kun å lage en if-setning som sjekker NÅR informasjoenen (her:kategorien) som er lagret i databasen, er lik informasjonen som er valgt i dropdownen. Dvs, i loopen må den kategorien som er valgt (her: varekatid) vare lik verdien i databasen (her: optverdi). I det tilfellet skal vi sette "selected" i option-taggen, og dette vil da vises som "aktivt" i rullegardinen.  Les mer

Les mer
Denne koden gjør 2 ting: -Først hentes alle kategorier i en kategoritabell ut, og vises i en drop-down. (Sub VisKategorier) -Når en kategori velges, skal alle varer i denne kategorien vises under i en tabell. (Sub HentVarer)  Les mer

Les mer
Include file bruker du når du skal navigere fra der du i ØYEBLIKKET befinner deg. Include virtual bruker du når du ønsker å navigere fra roten (her:nettbutikk) av ditt prosjekt. Denne vil altså fungere uansett hvor du skriver den i mappe-hirearkiet!  Les mer

Les mer
Her vil subprosedyren loope seg igjennom tabellen tblVareKategorier og lagre alle kategorinavn i en variabel (temp). I slutten av subprosedyren skriver vi ut variabelen. Først når subrosedyren kalles opp lenger ned på siden, vil den kjøres og optionboksen vil fylles med data.  Les mer

Les mer
Denne funksjonen er MEGET nyttig. Den legger garantert inn datoer i SQL-server, noe som ofte kan være problematisk.  Les mer

Les mer
Hvis du ønsker at en optionbox viser dagens dato "som valgt", må man sette option som [selected]. I eksempelet looper vi 31 ganger som er max antall dager i en måned. Den dagen som er lik dagens dato (i = dag) skal være valgt / aktiv.  Les mer

Les mer
Her vises flere eksempler på hvordan man kan lage / bruke Alert-bokser og ASP.  Les mer

Les mer
I eksemplet under skal en kode kjøres hver gang det har vært 25 besøkende på websiden. Dette gjøres ved å lage en tellere som holder styr på hvor mange besøkende som har vært. I det neste eksempelet lager jeg en teller i en applikasjonsvariabel som øker sin verdi hver gang det startes en ny session. Når tallet når 25, kjøres koden, og telleren nullstilles.  Les mer

Les mer
Fungerer på samme måte som å trykke "back" i browseren:  Les mer

Les mer
Her vises hvodan en meny kan bygges opp dynamisk fra en database. Både hovedmenyen og tilhørende submenyer hentes fra databasen og vises på websiden.  Les mer

Les mer
ASP inneholder en hel del ferdige funksjoner. Her vises mange av dem med tilhørende forklaringer.  Les mer

Les mer
Noen ganger trenger man å hente info som hører sammen fra flere tabeller. Her vises hvordan dette kan gjøres.  Les mer

Les mer
Her lager vi en funksjon som sjekker om innholdet av en variabel ikke er tom. Denne funksjonen lagrer vi i en egen asp-fil, og når vi trenger validering av et tekstfelt inkluderer vi denne fila!  Les mer

Les mer
Denne koden vil hente en helt tilfeldig Record fra din database.  Les mer

Les mer
Denne lille For/Next-løkken skriver ut alle tilgjengelige tegn på tastaturet.  Les mer

Les mer
I dette eksempelet vil det genereres et tilfeldig tall mellom 10 og 20.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan du kan hente data fra en annen webside, til din egen side. OBS: Ikke alle liker at man gjør dette uten å spørre først!  Les mer

Les mer
Tabulatorer i en database (sql) heter chr(9). Det som enkelt må gjøres er å erstatte chr(9) med flere nbsp;  Les mer

Les mer
Her vil URLen (med QueryStingen) legges i en variabel (strURL), og denne vil kunne benyttes videre i din kode etter ønske.  Les mer

Les mer
Denne koden er meget avansert, men fungerer deretter meget bra! På denne måten kan man overføre filer direkte til serveren.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man skriver til, og leser fra, en Cookie.  Les mer

Les mer
Man har mulighet til å lage egne funksjoner ol. i eksterne .dll-filer. På Denne måten lager man egne objekter til webløsningen, noe som bla gir økt sikkerhet og bedre ytelse. Dll-fila er tilgjengelig i windows minnet, og blir av operativsystemet tolket som en egen "windows fil".  Les mer

Les mer
Her lager vi en egen fil som jeg kaller Connection.asp. I denne fila har vi kodet inn SQLen direkte for å vise hvordan utvalget gjøres på en enkel måte. I eksempelet vises hvordan koden for å koble til og hente ut data fra en SQL-database kan se ut.  Les mer

Les mer
Noen ganger kan det være nyttig å hente / vise en brukers IP-adresse. Her vises hvordan dette gjøres!  Les mer

Les mer
DSN-less connection kaller driveren til databasen direkte. Dette sparer et kall til dit register hver gang forbindelsen skapes hvilket betyr at en DSN-less forbindelse er hurtigere enn en DSN forbindelse. Der er også mye ytelse å hente ved at kalle OLE DB laget direkte fremfor å gå gjennom ODBC laget.  Les mer

Les mer
Her benyttes Global.ASA-filen til å finne ut hvor mange brukere som for øyeblikket befinner seg på din webside.  Les mer

Les mer
Global.asa filen kjøres HVER gang en bruker åpner websiden (session start/slutt), eller når serveren startes/stoppes.  Les mer

Les mer
Ved å bruke Ubound lister man ut hele innholdet av en Array.  Les mer

Les mer
Denne koden kan brukes til å logge ut fra en webside. Når en bruker "besøker" en asp-side med denne koden, vil han miste sin session og dermed logges ut.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan en funksjon med Select Case fungerer, bygger en enkel telefonliste.  Les mer

Les mer
Her vises hvordan man kan bruke diverse ferdige innebygde tids-funksjoner i ASP. Dette er nyttige funksjoner når du skal gjøre noe med datoer, timer, minutter og sekunder!  Les mer

Les mer
I eksempelet under har jeg laget en form med ett tekstfelt og en Submit knapp. Ved å trykke på knappen skal verdien (innholdet) av tekstboksen vises. Eksempelet viser hvordan man kan lagre en verdi i en variabel, for så å vise verdien ved en handling (trykk på knapp). Verdien av variabelen kan brukes til så mangt i ASP... Mer om dette i senere innlegg!  Les mer

Les mer
Det er mange måter å lage en ASP teller på, og her skal jeg vise hvordan dette kan gjøres ved å oppdatere en tekst-fil. Det er også veldig vanlig å lage tellere vhja en database, men det tar vi ikke for oss i dette eksempelet.  Les mer

Les mer
Enkel måte å vise dato og klokkeslett på. Dette kan også formateres til å vises slik du ønsker, men det er en litt mer omfattende sak.  Les mer

Les mer
Dette er den geniale måten å sende mail/info fra en webside til mottager. Det er smart å unngå å bruke "mailto" metoden, da dette krever at brukeren har en epost klient innstallert på sin maskin. Metoden beskrevet under bruker SMTP tjenesten innstallert på webserveren til å behandle mailen og sende den til angitt mailbox. Vi lager 2 asp-sider, en med mailformen og en som prosesserer selve mailen.  Les mer

Les mer
Problemet er at hvis du lagrer en hyperlink i en database, vil kun linken(e) vises som ren tekst i asp-fila, uten hyperlink! For det første må vi lagre informasjonen i databasen som text-format, ikke hyperlink format som skaper problemer.  Les mer

Les mer
Her forteller vi i SQL-setningen at kun de siste 5 records i kategorien med kategoriID = 1 skal vises. Senere looper vi igjennom databasen og skriver ut resultatet av SQLen.  Les mer

Les mer
Hvis man f.eks søker utfører et søk i en database, men ikke får noen treff, vil det være greit å f.eks sende brukeren til en side som forteller han/henne at søket ikke ga noe resultat.  Les mer

Les mer
Ved hjelp av HTMLEncode kan vi vise kildekode lagret i en database, uten at den "tolkes" av browseren. Eksempelet viser også hvordan linjeskift i database (chr(13)) kan vises som <br>.  Les mer

Les mer
Har du feks en meny som skal vises mange steder, kan det lønne seg å legge denne menyen i en egen fil. Deretter inkluderer du denne fila alle steder hvor menyen skal vises. Da trenger du kun å oppdatere menyen ett sted!  Les mer

Les mer
Denne koden gjelder for de som bruker Access database. Her ligger databasen i en mappen "db" med navnet "Database.mdb".  Les mer


Lag Facebook app.
Lag egne regex.
Lær ASP.NET
CSS Kurs
Expression web 2
Lærefilmer: SEO
Microsoft Virtual PC
CSS Design
Gratis antivirus
ASP.NET AJAX
ASP.NET Caching
Fra ASP - ASP.NET
Dynamisk SQL søk
ASP kalender
Lag WAP-side
ASP.NET Skins
Øk trafikken
3 lags arkitektur
PHP filutforsker

DNS Stuff
Nettverksverktøy
Whois
Vis min IP
Vis min IP
Passord sjekk
Passord generator
Finn filtype
Finn en guide
Finn en test
Virusscan
Infected or not

Fastrente

Fastname.no

Gratis RSS feed med utvalgte artikler fra WebRessurs.no

Følg WebRessurs.no på Twitter

Tips en venn om WebRessurs.no

Del på Facebook

WebRessurs.no RSS-feed WebRessurs.no JS-feed - Vis saker innen web, IT og programmering på din egen nettside

Google PageRank Checker


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14020716.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker